Klubban Fastighets AB är ett dotterbolag till Ekstrand & Son AB som tillverkar dörrar och fönster. Klubban förvaltar kontors- och industri/lagerlokaler i Osby. Direkt och i bolagen Pannan Fastighetsservice AB och Barnvagnen Fastighets AB.

För att vara attraktiv som hyresvärd måste man ha attraktiva fastigheter och konkurrenskraftiga hyror. En fastighet blir attraktiv om den är väl underhållen. Även mark och omgivning skall vara välskött. Detta är egentligen elementärt, ändå ser man tydliga skillnader i vårt samhälle.

Hyresgästen är vår kund. Om det går bra för våra hyresgäster så har vi också en stabil kundkrets. Därför strävar vi efter att alltid vara lyhörda för hyresgästers önskemål vad det gäller ytor och förändringar.

Osby är troligen det bästa logistikläget i Sverige. Kännetecknat av:

  • Det geografiska läget med närhet till kontinenten och import/export
  • Bra kommunikationer utmed stambanan och numera även bra vägnät 
  • Billig tomtmark och lätt att bygga ut 
  • Låga byggkostnader och därmed lokalkostnader 
  • Stabil och lojal lokal personal 
  • Rimligt god tillgång på personal 
  • Bra samarbetsklimat / affärsklimat